Psykologisk Coach Uddannelse

At blive certificeret psykologisk coach er for dig, der drømmer om at skabe din egen succesfulde selvstændige coach virksomhed og gøre en markant forskel i dit eget eller andres liv. Uddannelsen er også for dig, der er leder/medarbejder, eller allerede er coach, psykoterapeut eller psykolog og ønsker at opgradere din coach faglighed på et højere professionelt fagligt niveau.

Som certificeret Psykologisk Coach lærer du med få konkrete værktøjer at håndtere alle facetter af et succesfuldt coaching-forløb fra start til slut.

Du lærer at hjælpe klienten med at maksimere deres fulde personlige og faglige potentiale bla. gennem en afklaring af deres mål og hjælp til at træffe beslutninger, håndtere problemer og udfordringer.

Gennem coaching-processen vil du som coach intensivere din egen indsigt, læring og refleksion og dermed gennemgå en personlig udvikling. Dette vil styrke dine faglige præstationer og livskvalitet.

Som certificeret Psykologisk Coach får du en “mini” psykologisk uddannelse, hvor du får indsigt i og bliver klædt på til at håndtere typiske lettere psykologiske problemstillinger såsom selvværds-, angst-, stress-, parforholds-, børneopdragelses-, stress-, og eksistentielle udfordringer.

Du lærer konkrete psykologiske coaching metoder og dermed at stille gode, dybe, afklarende, udfordrende, motiverende og udviklingsorienterede spørgsmål, så du får en viden, kunnen og ekspertise til at hjælpe dine kunder med at få en dybere indsigt i og at arbejde med: hvem de er, hvordan de er blevet sådan og hvem de ønsker at udvikle sig hen imod.

Den Psykologiske Coach uddannelse foregår på et højt professionelt fagligt niveau, og som den første og eneste udbyder på markedet tager COACHSKOLEN coaching et spadestik dybere end andre coachuddannelser og arbejder med de bagvedliggende problematikker og behandler ikke kun symptomerne. Her forenes det bagudrettede og det fremadrettede. Uddannelserne kombinerer de bedste teorier og metoder fra psykologiens og coachingens verden og inddrager både det mentale, det psykologiske, det kropslige og det relationelle.

Du vil blive præsenteret for forskellige psykologiske coaching teorier og metoder blandt andet inden for: Enneagrammet, ACT, Mindfulness, Hypnoterapi, EFT,ACT Kognivtiv adfærds-coaching s/ kropsterapi.

Start København 2021

1. weekend. 9-10.okt (10-18 & 9-17)

2. weekend. 30-31. okt (10-18 & 9-17)

3. weekend. 20-21. nov (10-18 & 9-17)

4. weekend. 8-9. jan (10-18 & 9-17)

5. weekend.11-12. feb.  (10-18 & 9-17)

mundtlig eksamen d. 13. feb incl. certificering (fra kl. 10- )

Plus 4 øve-aftener med en med-studerende.

13. okt; 4. nov; 23.nov; 20. jan – irl. eller online (18-20).

 

Plus mindst to selv valgte eksterne klientforløb på min. 2 sessioner.

 

Pris: 34.995kr. (uddannelsen er momsfritaget, så der lægges IKKE moms oveni)

 

 

Pris: 34.995kr. (uddannelsen er momsfritaget, så der lægges IKKE moms oveni)

Coach uddannelse

På den Psykologiske Coach uddannelse vil du få:

En færdig manual til at gennemføre en individuel psykologisk coaching fra start til slut.

En værktøjskasse med redskaber, så du kan blive den bedste og mest succesfulde psykologiske coach, der forstår at være autentisk og målorienteret på samme tid.

Online/in real life sparring og feedback på dig som coach.

Dialog med andre coaches som dig selv.

Mulighed for fortsat personlige sparrings muligheder efter uddannelsen af dig som coach i forhold til dine kunder/klienter/medarbejdere, så du hele tiden føler dig sikker i dit arbejde.

Personlig udvikling på højt plan, så du selv gennemgår den proces, du skal lære andre.

Du vil som coach med garanti opnå følgende:

Du vil få en uddannelse, der gør en forskel i hele dit liv  både privat og arbejdsmæssigt.

Du vil brænde for at bruge din nye viden og med succes bruge dine konkrete brugbare værktøjer med det samme.

Du vil få indsigt i udvikling både personligt og professionelt.

Du vil få stor selvindsigt svarende til års terapeutisk arbejde.

Du vil være i stand til at gøre en markant målbar forskel i dit og andres liv.

Psykologisk coach uddannelse
Marianne

Hvem er den Psykologiske Coach uddannelse for?

Den psykologiske Coach uddannelse henvender sig til alle uanset alder og erhverv, og kræver ingen egentlige forudsætninger andet end et ønske om at ville lære at coache på et professionelt fagligt niveau og hente inspiration og gode råd og værktøjer fra andre succesfulde coaches. Du behøver ikke nogen bestemt forudgående uddannelse, men det er en fordel, hvis du er vant til at tilegne dig ny viden.

Hvad enten du vil starte din egen succesfulde selvstændige coach virksomhed, lære at coache dig selv eller andre så tilmeld dig den Psykologske Coach uddannelse, som varer ½ år. Herefter vil du blive indkaldt til en personlig samtale og blive optaget herefter.

Det forventes, at du er villig til at gøre en aktiv indsats, eftersom uddannelsen baserer sig på en dynamisk undervisningsmetode. Som kursist forventes det, at du bidrager med egne livserfaringer og er villig til at dele følelsesmæssige emner og deltager i praktiske øvelser. Det er vores erfaring med at det er den bedste måde at træne dig til at blive tryg i rollen som Psykologisk Coach.

Derudover skal du kunne øve med 2 klienter, som du selv finder og coacher. Endvidere skal du frembringe en videoseance af en coach session. Endelig skal du læse pensum og gå til eksamen og opnå certificering, hvorefter du kan kalde dig Psykologisk Coach.

Psykologisk Coach uddannelsens moduler

Modul

 • Introduktion af grundlæggende coaching begreber og koncepter
 • Spørgeteknikker, motivation og målsætning.
 • Den første coach samtale med klienten
 • Udfordringer som coach
 • Mødet med kundens ubalancer/problematikker
 • Intro til selvværdstræning
 • Målafklaring for coaching sessionerne, – forventningsafstemning
 • Skalering, positiv konkret og operationelt, hvad vil det give dig
 • Skab motivation, fordele for klienten at nå nye mål
 • Hvad forhindrer klienten fra at rykke sig
 • Hvilke tidligere strategier har virket
 • Hvilke hjælpere kan klienten have
 • Plan for coachingen

Modul

 • Kortlægning af en persons overlevelsesstrategier
 • Hvem er vi som personer, hvordan er vi blevet sådan og hvordan kunne vi tænke os at være?
 • Find mål for coachingen, fordele og forhindringer samt sårbarhed og længsel hos hver klient.
 • FInd ressourser til hjælp for klienten.
 • Bryd mønstre og integrer nye sider af klienten.
 • Coaching-forløbets afslutning
 • Afprøvning i praksis af en medstuderendes overlevelsesstrategier.

Modul

 • Introduktion af forskellige typiske psykologiske problemstillinger.
  • Selvværdsproblemer
  • Angst
  • Stress
  • Parforholdsproblemer
  • Eksistentielle problemer mm.

Modul

 • Introduktion af psykologiske coaching teorier og metoder
  • EFT (Emotion Focus Therapy)
  • Somatic Experience (kropsterapi)
  • Hypnoterapi
  • Kognitiv adfærdsterapi.
  • Dig som coach, styrkelse af din coach-rolle

Modul

 • Opsamling af de øvrige moduler til at kunne lave en hel coach session
 • Forberedelse til eksamen

Tilmelding til Psykologisk Coach

Sørg for at sikre dig en plads allerede nu som er den første og eneste psykologiske coach uddannelse i Danmark. Der kan max være18 deltagere på hvert hold.

Brug derfor ½ år af dit liv på at fordybe dig og blive inspireret.

Book en uforpligtende samtale på 29713080 og hør nærmere om uddannelsen.

Optagelseskrav

Den psykologiske Coach uddannelse henvender sig til alle uanset alder og erhverv, og kræver ingen egentlige forudsætninger andet end et ønske om at ville lære at coache på et professionelt fagligt niveau.

Du kan tilmelde dig på nettet på en tilmeldingsblanket eller kontakte COACHSKOLEN direkte tlf: 29713080 og blive optaget efter en personlig samtale.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

IMG_8046A

Psykologisk Coach Uddannelse

34.995,00 DKK ex. moms

 • 5 moduler á 3 dage = 125 timer i weekends, så det er muligt at have fuldtidsarbejde
 • 3 coach aftener
 • Øvegrupper
 • 1 eksamens (mundtlig)/certificeringsdag
 • Kursusmateriale
 • Forplejning
 • Max 18 deltagere pr. hold
 • Undervisning på dansk

Undervisningen veksler mellem demonstrationer, praktiske øvelser, selvrefleksion og inspirerende teoretiske og praksisnære oplæg – alt sammen i en tryg, uformel og støttende atmosfære.

Uddannelsen er ledet af autoriseret psykolog Pernille Hulvei, som har undervist og coachet de sidste 35 år.

Kategori: